Tietoa Kauppa-apu-palvelusta

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö


20 maaliskuuta 2020

Rekisterinpitäjä
Tämä on yksityishenkilö Mario Luna:n ylläpitämän sivuston tietosuojaseloste, jossa kerrotaan kauppa-apu.sharetribe.com -sivuston kautta saatujen tietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Henkilötietoja koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä:
Mario Samuli Emilio Luna
koronakauppaapu@gmail.com

Rekisterin nimi

Kauppa-apu-palvelun käyttäjärekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla Mario Lunan tai muun ylläpitäjän (jäljempänä Ylläpitäjä) tai kauppa-apu.sharetribe.com -verkkosivuston (jäljempänä “Palvelu”) ja sivuston käyttäjän tai käyttäjien keskenään välinen syy, käyttäjän suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Ylläpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta Palvelun käyttö ja yhteydenpito Palvelun käyttäjien kanssa olisi mahdollista. Yhteydenpitoa voi tapahtua sekä Palvelun ylläpitäjien ja käyttäjän välillä että suoraan käyttäjien välillä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena saattaa olla myös Ylläpitäjän sivuston markkinointi ja mainonta sekä Palvelun kävijäliikenteen seuraaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena saattaa olla myös lakiin perustuvien tai viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen.
Osa käyttäjän tiedoista on näkyvissä hänen profiilisivullaan palvelussa, mutta nimeä ja sähköpostia lukuunottamatta näiden tietojen antaminen palvelulle on vapaaehtoista.
Rekisteröidyn henkilötiedot koskeva informaatio tallentuu Palvelun käyttäjärekisteriin. Vain käyttäjän etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain tulevat lähtökohtaisesti Palvelun toisten käyttäjien nähtäville. Käyttäjät voivat halutessaan jakaa myös muuta tietoa itsestään toisille käyttäjille omalla profiilisivullaan sekä julkaisujensa yhteydessä. 
Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu, mutta niiden tallentaminen tapahtuu ulkopuoliselta yritykseltä vuokratuille palvelimille.

Rekisteröidyt
Palvelu voi kerätä tietoja Palvelun käyttäjistä.

Käsiteltävät tiedot ja rekisterin tietosisälto

Palvelu kerää kustakin rekisteröidystä ainoastaan tarpeellisia tietoja. Palvelun kautta kerätään käyttäjän antamat tiedot seuraavasti:

  • Yksilöintitiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite
  • Kirjautumistiedot: käyttäjätunnus, salasana (tallennetaan salattuna)
  • Käyttäjän itse kirjoittama kuvaus itsestään
  • Käyttäjän Palveluun jättämät pyynnöt ja tarjoukset
  • Käyttäjän saamat ja antamat palautteet
  • Tilastotietoa palvelun käytöstä, esimerkiksi kirjautumisten lukumäärä
  • Käyttäjän käyttämä pääkieli julkaisuihin
  • Tietoa, voiko käyttäjä tarjota lisäksi apua koirankävelyttämiseen, tai onko käyttäjällä autoa käytössä

Nettisivujen käytön yhteydessä käyttäjä itse lisää Palveluun omia yllämainittuja henkilötietoja joko palvelun tarjoajana tai pyytäjänä sekä kirjoittaa niin halutessaan ilmoitukseen liittyvään kuvaustekstiin tietoja, jolloin hän saattaa oma-aloitteisesti jättää kyseisiin kohtiin myös muita kuin yllämainittuja omia tai jonkun toisen henkilön henkilötietoja.

Ylläpitäjät varaavat itselleen oikeuden luovuttaa Palveluun tallennettuja henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneilleen Palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen ajan.


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot ovat käyttäjän itsensä ilmoittamia, joko rekisteröitymisen yhteydessä tai Palvelua myöhemmin käyttäessä.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön Palvelun käyttöehdoissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä antaa hyväksynnän tälle luovutukselle hyväksymällä Käyttöehdot aloittaessaan palvelun käytön. Tutkijoilla ei ole kuitenkaan lupaa julkaista tutkimustuloksissaan yksilöiviä henkilötietoja, joista yksittäiset käyttäjät olisi mahdollista tunnistaa.

Kullekin Palvelun perustaneelle voidaan luovuttaa tietoja tähän yhteisöön rekisteröityneistä käyttäjistä. Tietoja voidaan antaa myös kaikille valituille sivuston Ylläpitäjille.
Palvelun käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta Palvelun ylläpitoon, kehittämiseen tai tuotantoon osallistuvien henkilöiden, yhteisöjen tai muiden tahojen ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot voidaan tallentaa palvelimelle, joka voi sijaita EU:n ja ETA:n ulko- tai sisäpuolella.

Verkkosivuston evästeet ja seuranta

Palvelun verkkosivuston kävijäliikennettä saatetaan seurata evästeiden avulla Google Analytics -ohjelmaa (Google Inc.) apuna käyttäen. Internetselaimesi lähettää tällöin esimerkiksi IP-osoitteesi ja käyttämäsi verkkosivun osoitteen automaattisesti Googlelle ja Palvelu saa käyttöönsä vain anonyymia tietoa, joten Palvelu ei saa tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, eikä se voi siten tunnistaa käyttäjää. Google Analyticsin avulla Palvelu saa käyttöönsä tärkeää verkkosivuston käyttäjädataa, joiden avulla se näkee muun muassa kävijämäärät, sivustovierailun keston, yksittäiset sivut, joilla käyttäjä kulloinkin vierailee sekä tiedon siitä, onko käyttäjä vieraillut aiemmin Palvelussa. Näiden tietojen avulla Palvelu kehittää ja optimoi sivustonsa palvelemaan käyttäjiään entistä paremmin. Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietoja sinusta. Lisätietoa tietojen keräämisen estämisestä saat Googlen verkkosivustolta.

Palvelu sisältää sisältönsä jakamisen helpottamiseksi myös sosiaalisen median (Facebook) palveluita heidän evästeineen. Käyttäjällä on aina mahdollisuus estää evästeiden kerääminen tai poistaa sekä hallinnoida evästeitä selaimen tai mobiililaitteen asetuksien avulla.

Tietoturva, henkilötietoihin pääsy ja henkilötietojen salaus

Tietoturva on Ylläpitäjille tärkeää. Käyttäjien henkilötietoihin on pääsy vain hyvin tarkasti rajatuilla henkilöillä ja tämä varmistetaan käyttöoikeuksilla. Henkilötietoihin pääsyn edellytyksenä on aina Palveluun kirjautuminen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu, mutta niiden tallentaminen tapahtuu ulkopuoliselta yritykseltä vuokratuille palvelimille. Ohjelmallinen pääsy niihin on rajattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja fyysinen pääsy laitetilaan on rajattu palvelimet tarjoavan yrityksen toimesta.

Kauppa-apu.sharetribe.com sivustolla on käytössä salattu HTTPS-yhteys, jota käytetään tiedon suojattuun siirtoon verkossa. Tiedot salataan ennen niiden lähettämistä TLS-protokollan avulla. Näin ollen kaikki sivustolla kerätyt henkilötiedot ovat suojattuja. Käyttäessäsi kauppa-apu.sharetribe.com -sivustoa huomaat selaimesi osoitekentän alussa vihreän lukon sekä tekstin https://. Näin tunnistat sen, että sivu on salattu.
Google Analytics -palvelun kautta mahdollisesti saadut tiedot tallennetaan ja käsitellään vain kyseisessä Googlen palvelussa. Palveluun mahdollisesti liitetyn Google Analytics-tilin käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ovat ainoastaan Palvelun Ylläpidon käytettävissä.
Kaikki paperi- tai muussa ei-sähköisessä muodossa mahdollisesti olevat henkilötiedot säilytetään aina lukituissa tiloissa, lukituissa kaapeissa, eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä. Kaikki henkilötiedot tuhotaan erityistä huolellisuutta ja tietoturvaa noudattaen.

Rekisteröidyn oikeudet

Halutessasi voit tarkistaa joko rekisteriimme tallennetut tietosi tai tiedon siitä, ettei rekisteristämme löydy sinua koskevia tietoja. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Nämä oikeudet toteutat lähettämällä tätä koskevan allekirjoittamasi (tai muulla vastaavalla tavalla vahvennetun) pyynnön tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen sähköpostitse.

Rekisteröitynä voit myös vaatia rekisterissämme mahdollisesti olevan, tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisua, täydennystä tai poistoa. Halutessasi voit tehdä tätä koskevan vaatimuksen tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen sähköpostitse. Kerrothan samalla nimesi, yhteystietosi ja vaatimasi muutokset, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja tai muuten ottaa yhteyttä asiaan liittyen.

Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käsittelyn tai luovuttamisen etämyyntiä, suoramainontaa tai -markkinointia varten yllämainittujen Palvelun tietosuoja-asioita koskevien osoitteiden avulla.

Kauppa-apu -palvelua pyörittää Sharetribe -markkinapaikkajärjestelmä.

Haluatko luoda oman Kauppa-apu -kaltaisen online-markkinapaikkasi? Lue lisää.