Tietoa Kauppa-apu-palvelusta

Käyttöehdot

Kauppa-apu-palvelun käyttöehdot

1) Palvelu ja sen käyttötarkoitus 

1.1 Kauppa-apu-palvelu (jäljempänä tekstissä Palveluon Mario Lunan ja Tarina Rauteenmaaylläpitämä alusta, jonka kautta Palvelun käyttäjät (tarkoittaen jokaista, joka palvelua millään tavalla käyttää, jäljempänä tekstissä “käyttäjä” tai “käyttäjät”) voivat tarjota ja vastaanottaa kaupassakäyntiapua toisiltaan. Auttaminen on vastikkeetonta. Kauppa-apua saava maksaa kaupassakävijälle ostosten hinnan sekä mahdolliset kaupassakävijän matkakulut, mikäli kaupassakäynnistä koituu matkakuluja ja mikäli osapuolet sopivat myös matkakulujen korvaamisesta. 

1.2 Palvelu toimii täysin vapaaehtoisvoimin, eikä Palvelun ylläpito tai mikään muukaan taho tavoittele sen kautta rahallista voittoa. 

1.3 Palvelua ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin esimerkiksi niin, että yksityishenkilöt tai yritykset ottaisivat palvelumaksua kaupassakäyntiavusta tai muista tarjoamistaan palveluista. 

1.4 Käyttämällä tätä Palvelua käyttäjä hyväksyy sen kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot sekä Palvelun voimassa olevan tietosuojakäytännön itseään sitoviksi. Mikäli käyttäjä ei halua sitoutua Palvelun käyttöehtoihin tai tietosuojakäytäntöön, tulee hänen lopettaa Palvelun käyttö välittömästi.
 

 
2) Viestintä Palvelussa 

2.1 Osapuolet sopivat ostosten ja maksun vaihdon tavasta, mahdollisista matkakulujen korvaamisesta sekä tarvittavasta suojauksesta etukäteen viestitse. 

2.2 Palvelun ylläpito ei vastaa mistään käyttäjien antamien tietojen tai viestien oikeellisuudesta eikä mahdollisista palvelun kautta tapahtuvista huijauksista. 

 
3) Turvallisuus 
 
3.1 Käyttäjien vastuulla on huolehtia omasta turvallisuudestaan kaikissa tilanteissa Palvelussa ja sen ulkopuolella.

3.2 Käyttäjien vastuulla on noudattaa THL:n ajankohtaisia neuvoja oikeanlaisesta suojautumisesta tartuntariskin ehkäisemiseksi. Ajankohtaista tietoa Covid19-viruksesta löytää esimerkiksi tästä linkistä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta?fbclid=IwAR2__3J4QvSszHWMJ2bINAYyaL-h7AOv5fYMjU5623Gn_dyUJ8ePIh4cqeE

 
4) Maksu 

4.1  Kauppa-avusta keskenään sopineet käyttäjät sopivat keskenään ostosten korvauksen maksutavasta sekä siitä, korvaako kauppa-avun vastaanottaja kaupassakävijälle syntyneistä matkakuluista. Maksua ei suoriteta Palvelun kautta, vaan se tapahtuu käyttäjien välillä yksityisesti.

4.2 Palvelu ei vastaa maksun toteutumisesta eikä siihen liittyvistä mahdollisista ongelmista tai käyttäjille koituvista haitoista. 

 

5) Immateriaalioikeudet 

5.1 Palvelun ja kaiken sitä kautta saatavilla olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Palvelun ylläpidolle tai mahdollisille kolmansille osapuolille kuitenkin siten, että käyttäjillä itsellään on tekijänoikeus sellaiseen tekstiin, kuvaan tai muuhun sisältöön, jonka he itse tuottavat Palveluun.  

5.2 Palvelun logon ja visuaalisen ilmeen tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Kimmo Hyvöselle. 

5.3 Palvelun käyttäjät saavat lisätä palveluun vain sellaisia kuvia, tekstiä tai muuta sisältöä, johon heillä on itsellään täydet ja yksinomaiset tekijänoikeudet. Palvelun ylläpito ei koskaan vastaa käyttäjän Palveluun lisätystä sisällöstä tai sen lainmukaisuudesta, vaan vastuu tällaisesta sisällöstä on aina käyttäjällä, joka on lisännyt sisällön Palveluun.  

5.4 Palvelun ylläpidolla on aina oikeus poistaa Palvelusta ja palvelimiltaan mikä tahansa käyttäjä, teksti, kuvaus, kuva tai mikä tahansa muu sisältö, joka ei ole näiden käyttöehtojen, hyvien tapojen tai Suomen lain mukaista.  

5.5 Palvelun tai sitä kautta saatavilla olevan materiaalin osittainenkin kopiointi, käyttäminen, jäljentäminen, lainaaminen, muunlainen edelleenvälittäminen sekä muu kaupallinen hyödyntäminen missä muodossa tahansa ilman Palvelun kirjallista suostumusta on kielletty. Tekijänoikeuden loukkaus voi johtaa rangaistusseuraamukseen sekä vahingonkorvausvastuuseen Palvelua tai jotain kolmatta kohtaan.

 

5.6 Palvelun materiaalia voi vapaasti linkittää muille www-sivuille, mikäli linkitys ei ole kunnianvastaista tai asiatonta. Lainattaessa Palvelun materiaalia, tulee aina lainauksen yhteydestä ilmetä Palvelun nimi ja/tai linkki Palvelun internet-sivulle. 

 
6Palvelun ylläpidon oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset 

 

6.1 Palvelu tai sen ylläpito ei ole sopimusosapuolena Palvelun kautta sovituissa kirjallisissa tai suullisissa sopimuksissa, eikä se koskaan vastaa edellä mainitun toiminnan tai tapahtuman yhteydessä tai niiden seurauksena mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, virheellisyyksistä tai menetyksistä Palvelun käyttäjälle, mainitun toiminnan tai tapahtuman osapuolille tai kolmansille. Palvelun ylläpito ei myöskään koskaan vastaa siitä, että edellä mainitun toiminnan tai tapahtuman yhteydessä sovittu tai luovutettu kauppa-apu tai palvelu, tuote tai muu hyödyke ei vastaa kunnoltaan, laadultaan, määrältään tai käyttöön soveltuvuudeltaan sitä, mitä sen olisi pitänyt olla siitä annetun kuvauksen, tietojen, lupausten tai sopimusten perusteella. 

6.2 Käyttäjä vastaa aina siitä, että arvioi itse Palvelussa tekemiensä toimien ja suorittamiensa oikeustoimien järkevyyden ja turvallisuuden sekä Palvelun muiden käyttäjien luotettavuuden. Palvelun ylläpito ei vastaa mistään palvelun kautta tai sen ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta, eikä sen käyttäjille aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Jokainen Palvelun käyttäjä vastaa itse siitä, että noudattaa hyviä tapoja, Suomen lakia ja toimii reilusti ja turvallisesti Palvelussa ja sen kautta sovituissa kohtaamisissa. 

6.3 Palvelun ylläpito ei takaa Palvelussa julkaistujen tekstien, kuvien, linkkien tai muiden sisältöjen toimivuutta tai oikeellisuutta. Ne voivat sisältää teknisiä, sisällöllisiä tai muita virheitä tai virheellisyyksiä.  

6.4 Palvelun ylläpito ei koskaan vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon tai sisällön muuttumisista, katoamisista tai muista vahingoista. 

6.5 Palvelun ylläpito ei koskaan vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tai sen ulkopuolella tapahtuvista tartunnoistasairaustapauksista tai mistään muistakaan mahdollisesti aiheutuvista käyttäjien tai kolmansien osapuolten terveyteen, omaisuuteen tai mihin tahansa muuhun seikkaan liittyvistä vahingoista. 

6.6 Palvelun ylläpito ei vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä, eikä niiden käytöstä käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, virheellisyyksistä tai muista menetyksistä.
 

  

6.7 Palvelun ylläpidolla on oikeus haluamallaan tavalla muuttaa Palvelua, jäljentää, muokata, levittää ja poistaa Palvelussa esitettäviä tietoja ja muuta sisältöä. 

6.8 Palvelun ylläpidolla on oikeus milloin tahansa poistaa käyttäjä Palvelusta ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa Palvelussa mistä tahansa syystä, ilman korvausvelvollisuutta tai selitysvelvollisuutta. 

6.9 Palvelun ylläpidolla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

  

 

7) Käyttäjän oikeudet ja vastuut

  

7.1 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja asetuksia sekä hyvää tapaa käyttäessään Palvelua ja toteuttaessaan sen kautta kanssakäymistä toisten käyttäjien välillä sekä Palvelussa että sen ulkopuolella Palvelun kautta sovituissa kohtaamisissa sekä palvelusten antamisissa ja vastaanottamisissa.
  

7.2 Käyttäjä vastaa siitä, että se ei välitä tai muutoin lainvastaisesti käytä tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman asianmukaisen oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä on yksin vastuussa seuraamuksista, jotka koituvat edellä mainitun velvoitteen rikkomisesta. 

7.3 Käyttäjä yksin vastaa kaikista Palvelun käytöstä ja sen kautta tapahtuvien toimien sekä palvelusten välittämisestä aiheutuneista kustannuksista ja muista seuraamuksista. 

 

8) Palvelun käyttöä ja toimintaa koskevat säännöt  

8.1 Palvelun käytössä ja siihen liittyvässä toiminnassa noudatetaan Suomen lakia ja asetuksia, eikä Palvelussa saa:

 

 • Tarjota tai vastaanottaa toimintaa, jonka tarkoitus on tehdä rahallista voittoa. 

 • Esittää yksityishenkilöiden henkilö- tai yhteystietoja ilman asianomaisen suostumusta.
 

 • Esittää asiattomia tai loukkaavia kommentteja toisesta käyttäjästä, tietystä ihmisestä tai rajatusta ihmisryhmästä. 

 • Esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia.
 

 • Kehottaa ketään rikokseen tai väkivaltaan. 

 • Kirjoittaa rasistisia, seksistisiä tai homofobisia kirjoituksia tai esittää minkäänlaista muutakaan materiaalia, jonka voi tulkita tiettyä ihmistä tai tiettyjä ihmisryhmiä syrjiväksi tai alentavaksi. 

 • Linkittää tiedostoihin tai sivuihin, jotka sisältävät rasistisia, seksistisiä tai homofobisia kirjoituksia tai minkäänlaista muutakaan materiaalia, jonka voi tulkita tiettyä ihmistä tai tiettyjä ihmisryhmiä syrjiväksi tai alentavaksi. 

 • Kirjoittaa, ladata tai julkaista materiaalia, joka sisältää pornografiaa, väkivaltaa tai laitonta sisältöä.

 • Linkittää tiedostoihin tai sivuihin, jotka sisältävät pornografiaa, väkivaltaa tai laitonta materiaalia. 

 • Käyttää luvatta tekijänoikeuksin suojattua materiaalia.
 

 • Massapostittaa viestejä.

 

 

8.2 Palvelun ylläpito ei ota mitään vastuuta Palveluun lisätyistä teksteistä, kuvista tai muista sisällöistä tai niiden seuraamuksista. Palvelun alustalla tarjoamia käyttäjien palveluita käytetään käyttäjän omalla vastuulla.  

8.3 Palveluun ladatut tai muuten lisätyt tiedot ja muu sisältö julkaistaan aina Palvelussa, ja ne ovat siten aina sellaisenaan kaikkien saatavilla. Älä koskaan mainitse henkilötietoja, arkaluontoisia tai salassapidettäviä tietoja tai mitään muuta tietoa, jota et halua julkaista kaikkien saataville. 

8.4 Palvelussa toimivat käyttäjät ovat itsenäisiä ja omiin nimiin toimivia henkilöitä, eivätkä he ole Palvelun tai sen ylläpidon edustajia tai työntekijöitä. 

8.5 Palvelu pidättää itsellään täyden oikeuden epäasiallisten tai laittomien kirjoitusten, kuvien, linkkien tai minkä tahansa sisällön poistamiseen palvelusta. Häiriköinnistä saattaa seurata käyttäjän jäljittäminen IP-osoitteen perusteella sekä tarvittaessa poliisitutkinta. 

 

9) Muut ehdot 
 

9.1 Käyttäjä voi lukea ja kopioida Palvelun tietoa omaan, ei-kaupalliseen käyttöön, mutta käyttäjä ei koskaan saa julkaista, myydä, vuokrata, lisensoida tai muutoin hyödyntää Palvelun tietoa taloudellisesti ilman erikseen Palvelun kanssa tehtävää kirjallista sopimusta.  

9.2 Palvelu ei takaa siinä esiintyvien tekstien, kuvien tai muun sisällön juridista tai muuta oikeellisuutta, eikä niiden ajantasaisuutta.  

9.3 Näihin käyttöehtoihin ja Palvelun käytöstä tai toiminnasta aiheutuviin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin ja viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa.  

9.4 Palvelun ylläpito pidättää itselleen täydet oikeudet muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. 

Kauppa-apu -palvelua pyörittää Sharetribe -markkinapaikkajärjestelmä.

Haluatko luoda oman Kauppa-apu -kaltaisen online-markkinapaikkasi? Lue lisää.